PROTOCOL HERVATTEN VECHTSPORTEN MIDO GYM

PROTOCOL HERVATTEN VECHTSPORTEN MIDO GYM

Geachte leden Mido Gym,
De Vechtsport Autoriteit heeft een protocol hervatting vechtsporten uitgewerkt en aangedragen. Deze randvoorwaarden hebben we verwerkt in het protocol Mido Gym/ PT046. Deze zullen we maandag 27 april 2020 aandragen bij onze gemeente voor eventuele toestemming. Voor onze protocol Mido Gym klik HIER

Vanaf 29 april mogen:
1. kinderen tot en met 12 jaar in groepsverband georganiseerd en uitsluitend buiten trainen.
2. jongeren van 13 tot en met 18 jaar buiten trainen als er geen sprake is van fysiek contact tussen de pupillen onderling en tussen de pupillen en de trainer.
3. Voor volwassenen vanaf 19 jaar geldt dat er in elk geval tot 20 mei 2020 nog niet in groepsverband kan worden getraind.
4. Persoonlijke één-op-één training is volgens de richtlijnen van het RIVM toegestaan op de voorwaarden dat het echt een één-op-één training betreft en er dus geen andere personen bij aanwezig zijn (ook niet op afstand) en dat deze training buiten plaats vindt. Ook moet gedurende de training te allen tijde 1,5 meter afstand tussen de sporter en de trainer worden bewaard.

WIE VAN ONZE LEDEN T/M 18 JAAR WENST DEEL TE NEMEN AAN EEN OUTDOOR TRAINING?

Zo ja? Stuur als ouder(s)/ verzorger(s) een bevestigingsmail. Hiermee stemt u in met de volgende zaken:
1. Uw zoon/ dochter deelneemt aan de outdoor trainingen
2. Dat U en uw zoon/ dochter kennis heeft genomen van ons protocol.
3. Dat u dit protocol blijft handhaven gedurende deze periode.
Voor ons geplande lesrooster klik HIER
Bij voldoende interesse wordt het programma pas doorgevoerd!

LIDMAATSCHAP
Mido Gym heeft een financiële tegemoetkoming ontvangen van de overheid. Dit compenseert ons maandelijkse huur voor 3mnd. Hierop hebben we besloten geen contributie meer te incasseren en jullie lidmaatschap te bevriezen.
Eerste startmaand zal 1x 50% van jullie lidmaatschap geïncasseerd worden ter compensatie van de maand april 2020.
Bij voldoende interesse outdoor training voor de leden t/m 18 jaar, wordt eenmalig 50% van de lidmaatschapskosten geïncasseerd.

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben,
M.v.g.
Team mido Gym