Nieuws Vechtsport Autoriteit: Nieuwe coronamaatregelen

Nieuws Vechtsport Autoriteit: Nieuwe coronamaatregelen

De nieuwe maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis hebben ook gevolgen voor de vechtsport. Wedstrijden worden voorlopig verboden voor zowel volwassenen als de jeugd. De sportscholen blijven open. Volwassenen mogen echter met niet meer dan vier personen in een ruimte trainen. Zij moeten bovendien de anderhalve meter afstand weer respecteren. De jeugd mag wel in groepen blijven trainen. Topsporters mogen op aangewezen locaties blijven trainen. De maatregel gelden voor vier weken. Afhankelijk van het aantal besmettingen zal over twee weken worden bepaald of ze worden verlengd, aangescherpt of afgezwakt.

De regering maakte dinsdagavond nieuwe maatregelen bekend. Dit gebeurt in reactie op de forse stijging van het aantal corona-besmettingen. Deze ontwikkeling zet de zorg enorm onder druk. De VA begrijpt dat ingrijpen onvermijdelijk is. Het terugdringen van het sociaal verkeer is het hoofddoel van de nieuwe maatregelen. Hierdoor worden ook sectoren getroffen die op zichzelf niet voor veel besmettingen zorgen. In hoofdlijnen staan de maatregelen hier. Ze gaan woensdag 14 oktober om 22:00 uur in.

De maatregelen zullen morgen verder worden uitgewerkt. In de loop van de dag wordt dan waarschijnlijk ook duidelijk wat ze precies betekenen voor de sportwereld. Zodra deze uitwerking bekend is, worden ze gepubliceerd op deze website. De VA past dan ook de protocollen voor trainingen en evenementen aan.

Het heeft tot die tijd geen zin om contact op te nemen met de VA met vragen. Wij kunnen niet meer vertellen dan wij nu op deze website publiceren.

Ondertussen zet de VA zich achter de schermen in om de belangen van de sector te behartigen. Dit doen we in lijn met de kernopdracht aan de VA: het bereiken en bewaken van een gereguleerde, gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector. Hierbij is nauw contact met sportkoepel NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De VA wenst iedereen die direct of indirect door corona wordt getroffen alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.