MT/KB JUNIOREN (12-15JR)

MT/KB JUNIOREN (12-15JR)

Voor jeugdige deelnemers heeft Mido Gym een junioren groep (12 t/m 15jr). Naast het aanleren/ verbeteren basisvaardigheden Muay Thai/Kickboxing (Kickboxing Fundamentals), is de hoofddoelstelling in deze, het vormen van persoonseigenschappen.
Om deel te mogen nemen aan deze groep is toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) een vereiste.

IMG_9121

Beoefent uw kind reeds een tak van sport? Zo ja, topsporters blijken vaak de weg van relatief late specialisatie bewandeld te hebben en hebben dus reeds diverse sportervaringen opgedaan. Kies daarom voor een vroege betrokkenheid bij de toekomstige hoofdsport, met daarnaast het opdoen van zoveel mogelijk beweegervaringen uit andere sporten ‘donorsporten’. Denkende aan kickboxing i.c.m. voetbal, hockey, turnen of tennis.

Beoefent uw kind geen sport?
Van kinds af aan hebben mensen de drang om te bewegen, maar kinderen missen tegenwoordig de basale vaardigheden om goed te kunnen bewegen. Deze vaardigheden zijn bijvoorbeeld rennen, klimmen, springen, vangen of balanceren. Dit zijn de grondvormen van bewegen vormen de basis voor een harmonieuze ontwikkeling van de motoriek, een vorm van fysieke intelligentie. Deze moeten worden uitgelokt, gestimuleerd en soms zeker ook worden aangeleerd.

In en rond de puberteit is er sprake van een grote ‘drop out’ uit de sport; terwijl het bewegen zo’n positieve invloed heeft op het cognitief functioneren van uw kind. Laat uw kind proeven aan de oosterse vechtsport Muay thai/ Kickboxing en mail: info@midogym.nl

Wedstrijdsport:
Junioren (Interim/Advanced) mogen hun wedstrijdsport bedrijven op tatami’s in semi-contactvorm of in een ring met als verboden handelingen alle technieken naar het hoofd. In beide gevallen is het dragen van scheen en hoofdbescherming verplicht.

Opgeven per mail: info@midogym.nl