AFMELDEN

AFMELDEN

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden; info@midogym.nl
Let hierbij op de geldende opzegtermijn van één maand, ingaande vanaf de laatste dag van de maand waarin schriftelijk wordt opgezegd (m.u.v. ziekte of blessure; in onderling overleg). Afmelding via post, facebook of andere Social Media wordt niet in behandeling genomen! (Dit om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien).