LIDMAATSCHAP

LIDMAATSCHAP

Deelnemers krijgen toestemming deel te nemen aan een (proef)les, bij vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een schriftelijk akkoord aansprakelijkheids- vrijwaringsverklaring. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient ouder/verzorger deze documenten persoonlijk te ondertekenen.