Informatie maatregelen coronavirus Mido gym

Informatie maatregelen coronavirus Mido gym

Op dit moment zijn er geen door de GGD bevestigde besmettingen van het coronavirus bij onze deelnemers en medewerkers bekend (bron GGD Zuid-Limburg peildatum 9 maart). Indien dat wel het geval is en u heeft laatst nog deelgenomen aan een sportles, graag dit communiceren met onze sportschool: info@midogym.nl

Wat te doen bij:
Verkoudheid zonder koorts:
•    Blijf 2 dagen thuis;
•    Controleer 3x per dag je temperatuur;
•    Heb je na 2 dagen geen koorts, dan mag je komen werken/naar school;
•    Blijf nog 2 weken monitoren of er geen koorts ontstaat.

Verkoudheid/griep met koorts:
•    Blijf thuis;
•    Beperk contact met anderen;
•    Neem telefonisch contact op met je huisarts.

Neem dan telefonisch contact op met jouw huisarts. Mocht de huisarts uit dit consult constateren dat er toch sprake is van een besmetting met corona virus, dan volg je de adviezen van de huisarts en/of GGD op.
Heb je geen gezondheidsklachten?
Voor deelnemers die geen ziektebeeld ontwikkelen, gaan de lessen gewoon door.

Wij vinden het toch belangrijk de voorzorgsmaatregelen omtrent het Coronavirus en de bijbehorende richtlijnen met jullie te delen. Wij vragen jullie om hier bewust even bij stil te staan en medeburgers van de juiste informatie te voorzien.

Mido Gym maakt een zorgvuldige afweging of we extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen om de gezondheid van deelnemers te beschermen. We volgen hierin de adviezen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Op dit moment zijn er vanuit het RIVM en de regionale GGD geen extra maatregelen of richtlijnen aangekondigd.