MT/KB SENIOREN

MT/KB SENIOREN

BEGINNERSMODULE KICKBOXING:
Mido Gym start elk kwartaal een beginnersmodule van 20 bijeenkomsten (inclusief examen). Hierin worden alle basisvaardigheden Kickboxing (Kickboxing Fundamentals) geïsoleerd aangedragen en geoefend. Vervolgens is het mogelijk door te stromen naar de Senioren 16+.
Hoofddoel: Aanleren kickboxing vaardigheden en verbeteren/ onderhouden motorische basiseigenschappen (kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid).

MUAY THAI/ KICKBOXING SENIOREN (16+):
Deze trainingen zijn zowel bestemd voor recreatieve sporters als wedstrijdsporters:
Doelstelling recreatieve sporters:
1. Herhalen en combineren van alle aanvals- en verdedigingstechnieken kickboxing en deze op een juiste en verantwoorde wijze toepassen in de diverse gevechtssituaties.
2. Het verbeteren/ onderhouden van diverse uithoudingsvermogen.
3. Het vormen van persoonseigenschappen met o.a.: doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, gevechtsbereidheid, incasseringsvermogen, stressbestendigheid, discipline, verantwoordelijkheidsbesef, sterke angstvermindering.

Doelstelling wedstrijdsporters:
1. Herhalen en combineren van de basisvaardigheden muay thai/ kickboxing in diverse gevechtssituatie ‘s.
2. Toepassen van de aangeleerde vaardigheden tijdens diverse sparvormen (Tactisch verplaatsen t.o.v. de tegenstander, incasseren en counteracties).
3. Op hoge snelheid vaardigheden inslijpen (pastraining). Hierin worden de benodigde doorzettings- en incasseringsvermogen verwacht van de deelnemer.
4. Het verbeteren/ onderhouden van het aerobe en anaerobe (-lactisch) uithoudingsvermogen.

WEDSTRIJDSPORTERS:
Hierin volgt u een trainingsprogramma (periodiseringsmodel) ter voorbereiding op een bondswedstrijd of toernooi.
VP1: Voorbereidingsperiode algemene conditionele voorbereiding (duur- en krachttraining) i.c.m. Muay thai/ Kickboxing (afhankelijk van leeftijd en beweegervaring).
VP2: Aanpassingsperiode schakelen we over van algemeen naar specifieke belasting, waarbij de intensiteit zal stijgen, waarin techniek en tactiek sterk worden opgevoerd.
WP: wedstrijd specifieke belastingen met geen tot weinig algemene conditionele arbeid en zal er voor diegene die er klaar voor zijn een wedstrijd gepland worden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Trainingsplan op maat (Macro/ Meso/ Micro)
2. Atleet volg systeem (testen/ meten)
3. Split-trainingen aanpassingsperiode
4. Hartfrequentie monitoring
5. Belastingen a.d.h.v. conditions of movement
6. Powertrainingen
7. Hersteltrainingen