BEDRIJVENSPORT

BEDRIJVENSPORT

FUNCTIEGERICHT COACHEN & TRAINEN

Preventieve gezondheidszorg voor werkgever en werknemer

Definitie “Fysieke belasting”
De door een werknemer i.v.m. arbeid in te nemen werkhouding, uit te voeren bewegingen of uit te oefenen krachten, onder meer bestaande uit het zitten en staan dan wel uit het tillen, duwen,trekken, dragen of op een andere wijze verplaatsen of ondersteunen van één of meer lasten.

Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid leidt tot het in stand houden van het lichaam. Bij belasten binnen de aanvaardbare grenzen zal de belastbaarheid toenemen. Bij overbelasting neemt de belastbaarheid af.

Oplossingen voor fysieke onder- of overbelasting:

  1. Organisatie van het geplande werk
  2. Inrichting van de werkplek
  3. Werkwijze van de individuele werknemer
  4. Voorlichting en begeleiding: Theorie en praktijk (Functiegericht coachen & trainen).

Positieve effecten van Functiegericht Coachen & Trainen:

  1. Minder fysieke klachten tijdens dagelijkse bezigheden (privé en werkgerelateerde zaken)
  2. Op latere leeftijd nog steeds fysiek inzetbaar (60+)
  3. Toename belastbaarheid.
  4. Reductie van het ziekteverzuim.

Vraag vrijblijvend een offerte aan en mail: info@PT046.nl

Aanvullende info Personal Training 046:  www.PT046.nl