MIDOGYM_silhoutettes_header_banner_v1_2018

MT/KB SENIOREN

BEGINNERSMODULE KICKBOXING:
Mido Gym start elk kwartaal een beginnersmodule van 12 bijeenkomsten (inclusief examen). Hierin worden alle basisvaardigheden Kickboxing (Kickboxing Fundamentals) geïsoleerd aangedragen en geoefend. Vervolgens is het mogelijk door te stromen naar de Senioren 16+.
Hoofddoel: Aanleren/verbeteren van de Kickboxing vaardigheden en motorische basiseigenschappen (kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid).

MUAY THAI/ KICKBOXING SENIOREN (16+):
Deze trainingen zijn zowel bestemd voor recreatieve sporters als wedstrijdsporters:
Doelstelling recreatieve sporters:
1. Herhalen en combineren van alle aanvals- en verdedigingstechnieken kickboxing en deze op een juiste en verantwoorde wijze toepassen in de diverse gevechtssituaties.
2. Het verbeteren/ onderhouden van alle typen uithoudingsvermogen.
3. Het vormen van enkele persoonseigenschappen met o.a.: doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, gevechtsbereidheid, incasseringsvermogen, stressbestendigheid, discipline, verantwoordelijkheidsbesef, sterke angstvermindering.

WEDSTRIJDSPORTERS:
Hierin volgt u een trainingsprogramma a.d.h.v. een periodiseringsmodel dat u klaarstoomt voor een bondswedstrijd (Sectie Ringcontactsporten FOG) of  clubwedstrijd.
VP1: Hierin volgt u in de voorbereidingsperiode algemene conditionele voorbereiding (duur- en krachttraining) i.c.m. minimaal 3x per week Muay thai/ Kickboxing (afhankelijk van leeftijd en beweegervaring).
VP2: In de aanpassingsperiode schakelen we over van algemeen naar specifieke belasting, waarbij de intensiteit zal stijgen, waarin techniek en tactiek sterk worden opgevoerd.
WP: wedstrijd specifieke belastingen met geen tot weinig algemene conditionele arbeid en zal er voor diegene die er klaar voor zijn een wedstrijd gepland worden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Trainingsplan op maat (Macro/ Meso/ Micro)
2. Atleet volg systeem (testen en meten)
3. Split-trainingen aanpassingsperiode
4. Hartfrequentie monitoring
5. Belastingen a.d.h.v. conditions of movement
6. Powertrainingen
7. Hersteltrainingen

Doelstelling wedstrijdsporters:
1. Herhalen en combineren van de basisvaardigheden muay thai/ kickboxing in diverse gevechtssituatie ‘s.
2. Toepassen van de aangeleerde vaardigheden tijdens diverse sparvormen (Tactisch verplaatsen t.o.v. de tegenstander, incasseren en counteracties).
3. Op hoge snelheid vaardigheden inslijpen d.m.v. padstraining. Hierin worden de benodigde doorzettings- en incasseringsvermogen verwacht van de deelnemer.

Muay thai/ Kickboxing & Functional Training